Home > Product > Wiring Accessories > Nylon Cable Ties
 
 
 

Nylon Cable Ties

MATERIAL: Nylon 66.

 


※CVT-070 non min. bundle dia
※CV-200T tail
※CV-300STZ, 180T, 190T tail


Unit:mm
  Item No. L W Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
  CV-060 CV-060K CV-060B CV-060KB 63.7 2 1/2" 2.40 11 18 8
CVT-070